Mgr. Jan Maget

plakáty
ilustrace
ilustrace 2
skulptury
známky
České země v době
baroka a osvícenství
Ze společné výstavy
s ženou ak. mal. Evou Haškovou
v
Galerii  M.G.Rettigové
ve Všeradicích

Z výstavy v Poštovním muzeumail
Jan Maget *1943 Vyhne (Slovensko)Absolvoval střední Výtvarnou školu v Praze a VŠ Pedagogickou fakultu v Hradci Králové,
specializaci výtvarná výchova- vychovatelství. Zprvu spolupracoval s architektem na realizacích výstav,
kostýmech pro divadlo a plakátech. Pro Pedagogické nakladatelství a Artii ilustroval encyklopedie
a klíče k určování rostlin a několik učebnic přírodopisů. Obrázky přírodopisů pro základní školu
provázely děti sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých let. Svými ilustracemi doprovodil řadu
beletristických knih pro nakladatelství Čs.spisovatel, Mladou frontu, Odeon, Svobodu a další.
Pro nakladatelství Albatros v edici České dějiny ilustroval díly Baroko v českých zemích a České země v době obrozenectví.
Pro nakl. Scientia ilustroval Atlas biologie člověka, Genetiku, Biologii buněk a plakáty Člověk a jeho orgány.
Pro nakladatelství Knižní klub encyklopedii pro děti „Jezdíme, plujeme, létáme “.
V roce 1980 obdržel Čestné uznání v soutěži Nejkrásnější knihy za Přírodopis pro 5. ročník základní školy,
v roce 1987 Čestné uznání za Kapesní atlas semen, plodů a klíčních rostlin, v roce 1989 Čestné uznání
v soutěži Nejkrásnější knihy za ilustrace k slovenskému titulu Príroda okolo nás.
Publikace Atlas biologie člověka byla oceněna titulem Nejkrásnější česká kniha roku 2003 v kategorii učebnic.

V současné době si pohrává s hlínou a třetím rozměrem. Skulptury.