skulptury 
plakáty
ilustrace
ilustrace 2
skulptury
známky
České země v době
baroka a osvícenství
Ze společné výstavy
s ženou ak. mal. Evou Haškovou
v  Galerii  M.G.Rettigové
ve Všeradicích
Z výstavy v Poštovním muzeu
««««